byggnadsminne

Särdals Kvarn uppfördes år 1890. Väderkvarnen var i drift fram till 1967. Med sina sex våningar och fyra malningsstenar är den en av Nordens största. Sedan 1980 är Särdals Kvarn ett byggnadsminne.

Vi har inga fler kvarnvisningar under 2017.

Utställningar & aktiviteter

Varje sommar anordnas konstutställningar och olika aktiviteter på Särdals Kvarn.

 

Läs mer om vad som händer här på kvarnen.